Nhập chính xác token chính của bạn nếu bạn đang lo bị người khác lợi dụng dùng token vào việc mà bạn không thể nào kiểm soát được